facebooktwittermail d

Färre kor mjölkar mer

Svenska mjölkkor fortsätter att öka sin mjölkavkastning. Det senaste kontrollåret ökade medelavkastningen i Sverige med 182 kilo energikorrigerad mjölk, ECM, till 9 903 kilo ECM.

Under samma period fortsatte antalet kor och besättningar som är helårsanslutna till Kokontrollen att minska, till 255 757 kor och 3 068 besättningar, enligt ett pressmeddelande från Växa Sverige. Störst är minskningen i Sjuhäradsbygden samt i Halland och Skåne.

Sverige hade omkring 10 000 färre kor än under föregående år, men anslutningen är fortsatt hög; 85 procent.

Rasen Svensk Röd och vit boskap har minskat i antal med 6 procent. För Holstein är nedgången 2,4 procent.