facebooktwittermail

Färre investeringar i stall

Byggnadsinvesteringarna för de ekonomiskt viktigaste djurslagen minskar. Det framgår av en sammanställning av antalet förprövningar av stallar under 2010.

- Ökade investeringar i stallar skulle behövas för att företagen ska klara omstruktureringar samtidigt som produktionen i landet upprätthålls, säger Jordbruksverkets chefsekonom Harald Svensson i en kommentar.

Stabilt för får och getter


Jordbruksverkets sammanställning visar att investeringarna minskar när det gäller exempelvis dikor för specialiserad köttproduktion samt ungdjur.

Även för grisproduktionen sjönk de sammantagna investeringarna jämfört med de fem senaste åren.

För mjölkkor ligger satsningarna på ungefär samma nivå som genomsnittet för de fem senaste åren. Tendensen mot större stallar är tydlig. Även investeringar i byggnader för får och getter har varit stabila, konstaterar Jordbruksverket i ett pressmeddelande.

För hästar ökade investeringarna starkt fram till 2008, men under 2009 och 2010 har siffrorna dalat. Däremot ökade investeringarna i byggnader för fjäderfä under 2010. ATL.nu