facebooktwittermail

Allt färre heltidsjordbruk i Sverige

Antalet heltidsjordbruk fortsätter att minska i Sverige. År 2020 fanns 14 100 stycken vilket är en minskning med 17 procent på tio år.

Skördetröska på fält.
Antalet heltidsjordbruk i Sverige har sjunkit med 17 procent, en dryg sjättedel, på tio år. FOTO: JEPPE GUSTAFSSON/TT

Det visar den strukturundersökning som tas fram av Jordbruksverket var tredje eller fjärde år, som ett verktyg i internationella jämförelser och underlag för jordbrukspolitiska beslut.