facebooktwittermail d

Färre gör sig illa på slakterier

De senaste två åren har arbetsolyckorna vid slakterierna minskat med en femtedel.

Styckning av djurkroppar är ett mycket skadedrabbat arbete och under femårsperioden 2006-2010 var arbetsolyckor närmare fem gånger så vanliga på slakterier som i alla andra branscher, uppger TT.

Men inspektionerna som arbetsmiljöverket gör har lett till flera förbättringar på styckningsföretagen. Ett stort problem är riskerna att slinta med kniven på de frysta djurkropparna.ATL.nu