facebooktwittermail

Färre gör sig illa på slakterier

De senaste två åren har arbetsolyckorna vid slakterierna minskat med en femtedel.

Styckning av djurkroppar är ett mycket skadedrabbat arbete och under femårsperioden 2006-2010 var arbetsolyckor närmare fem gånger så vanliga på slakterier som i alla andra branscher, uppger TT.

Men inspektionerna som arbetsmiljöverket gör har lett till flera förbättringar på styckningsföretagen. Ett stort problem är riskerna att slinta med kniven på de frysta djurkropparna.ATL.nu