facebooktwittermail d

Färre fångade granbarkborrar i år

Skogsstyrelsens statistik från svärmningsövervakning visar en minskning i antalet fångade granbarkborrar i Sverige under sommaren jämfört med föregående år. Färre barkborrar i fällorna betyder dock inte att de är på reträtt.