facebooktwittermail

Färre fältkontroller efter inventering

Inventeringen av jordbruksmark har gjort att fler jordbrukare har sökt stöd för rätt areal. En effekt är att antalet kontroller i fält kommer att minska.

Söker man stöd för en större areal än blocket i verkligheten är minskar stöden. Med Jordbruksverkets inventering av jordbruksmarken har många blockarealer ändrats.
Det har lett till att fler jordbrukare har sökt stöd för rätt areal och det innebär att färre lantbrukare har fått avdrag på sina stöd, enligt Jordbruksverket.

Både på åkermark- och betesmark har det skett en förändring och andelen korrekta ansökningar har ökat.
Effekten blir att kontrollerna i fält minskar. Enligt Jordbruksverket blir det cirka tio procent färre kontroller i fält i år, jämfört med 2010.

Granskningen av blocken fortsätter även framöver. Nya flygfoton tas varje år över en tredjedel av Sveriges jordbruksmark. ATL.nu