facebooktwittermail d

Antalet ekologiskt hållna djur minskar

Antalet ekologiskt hållna djuren minskade något under 2021 i jämförelse med året innan. Med ett undantag.