facebooktwittermail d

Färre dieselstölder 2021 – men oklart hur stort mörkertalet är

Antalet dieselstölder minskade rejält under 2021, enligt preliminära siffror från Brottsförebyggande rådet.