facebooktwittermail d

Färre än 2 procent av dieselstölderna klaras upp

Av 80 anmälda dieselstölder i Dalarna i år är det bara 10 som lett till förundersökning.

Anmälningar av dieselstölder måste upp annars får polisen inga resurser, menar Maskinentreprenörerna.
Anmälningar av dieselstölder måste upp annars får polisen inga resurser, menar Maskinentreprenörerna.

Maskinentreprenörerna Dalarna har undersökt hur polisen utreder stölder av diesel. Just nu är det enbart två pågående av de tio förundersökningar som inletts under året.

– Väldigt många berättar att när man kommer hem nästa dag, så ligger ett besked att ärendet är avskrivet, och det är klart – då ger man upp till slut, säger Mats Otterbom, regionchef för branschorganisationen Maskinentreprenörerna till SVT Dalarna.

Många struntar därför i att anmäla stölderna.

Låg anmälningsentusiasm

I en undersökning som branschförbundet Maskinentreprenörerna redovisade under Almedalsveckan drabbades nästan hälften av de 3 900 medlemsföretagen av dieselstölder 2016. Av dessa var det bara 45 procent som anmälde stölden.

– Vi visste att drivmedelsstölder är ett stort samhällsproblem, men det är ännu värre än vi trodde, säger Maskinentreprenörernas vd Hampe Mobärg.

Av de som utsattes för dieselstöld 2016 var det var tredje som bestulits sex gånger eller fler. Den genomsnittliga kostnaden per stöld är 42 000 kronor.

Förbundet konstaterar att polisens resurser på landsbygden till stor del försvunnit.

Hoppas på fler anmälningar

Underrapporteringen och det stora mörkertalet leder till att problemet inte uppmärksammas.

– Vi vill att våra företag ska anmäla varje stöld, men det finns en uppgivenhet över att inget händer när de anmäler. Enligt polisens egna siffror är uppklaringsgraden lägre än två procent och då är det lättare för företagaren att knyta näven istället för att anmäla. Till de faktiska kostnaderna för den stulna dieseln kommer dessutom kostnader för reparationer, administration och förlorade intäkter, något som kan vara förödande för ett litet företags lönsamhet, menar Hampe Mobärg.

Maskinentreprenörernas ordförande i Dalarna Mats Otterbom instämmer. Anmälningarna måste öka.

– Därför att det ska bli synligt att det är ett problem för branschen och att vi får resurser till polisen, till åklagarna, till domstolarna, så att de faktiskt arbetar med frågan. Finns det inga anmälningar, finns det inget problem, säger han.

LÄS OCKSÅ: Tvingades till dyr sanering efter dieselstölden

PREMIUM: Här är det störst risk för dieselstölder