facebooktwittermail

Här är listan över giftiga växter

I vanliga fall väljer hästar bort giftiga växter. Men på ett magert bete kan de ändå testa växter som kan orsaka förgiftning och njurskador. Här är listan över växter som alla hästägare bör se upp med.

Visst skulle det bli en fager bukett av stormhatt, stånds, korsört, fingerborgsblomma, alsikeklöver, odört och sprängört. Men det är sju sorter som varken hör hemma under huvudkudden eller till häst så här i midsommartid.

Hästar är visserligen duktiga på att sortera bort sådant som de inte bör äta. Så länge det finns gott om bete eller vallfoder är också risken mindre att de ska välja något som är giftigt. Växter som är skadliga har också vanligtvis mindre smaklighet, ofta är det växter som i sig smakar bittert.

Två giftiga värstingar

Men det finns undantag som idegran, vanlig häckväxt i våra trädgårdar. Den gillas av hästar men är mycket giftig och det krävs inte många gram för att döda en häst.

Bland de absolut giftigaste växterna finns också sprängört, som trivs i närheten av vatten och där det krävs små mängder av roten för att döda en häst.

LÄS OCKSÅ: Små mängder sprängört dödar

Hur giftig en växt är kan variera för olika delar av växten. När det gäller just sprängört är roten den giftigaste delen. Även växtens olika utvecklingsstadier påverkar halterna av giftiga ämnen liksom om växten är färsk eller torkad. Vissa växter behåller sin giftighet som ensilerat eller torkat grovfoder. Andra annars ofarliga växter kan i stället bli giftiga när de ensileras eller torkas.

Kan ge hudskador

Vissa växter skapar också en utvärtes reaktion när hästar äter dem. Dit hör den rosavita alsikeklövern som är förhållandevis vanligt förekommande. Växten orsakar fotosensibilitet, som är en ökad känslighet för ljus och som ger hud- och leverskador hos häst. Förgiftningar orsakade av alsikeklöver har främst skett under fuktiga eller blöta betesförhållanden men mer än 20 procent alsikeklöver i hö eller ensilage kan också skador.

Stånds breder ut sig

Stånds är en växt som breder ut sig allt mer och som alla hästägare bör se upp med. Normalt äter hästar inte stånds i färskt tillstånd men kan förgiftas via hö och ensilage. Det gäller även nötkreatur.

LÄS OCKSÅ: Idegran dödade de sex korna

Giftiga Listan

Här är listan över vanliga växter som kan vara giftiga för hästar. Bland de växter med högst risk för häst finns idegran och sprängört.

Alsikeklöver

Belladonna

Besksöta

Brakved

Ek och ekollon

Fingerborgsblomma

Hästkastanj

Idegran

Johannesört

Kabbeleka

Liljekonvalj

Lupin

Ormbär

Skelört

Smörblomma

Sprängört

Stånds

Sötväppling

Tysklönn

Åkerfräken

Ängsbräsma

Ängssyra

Örnbräken

Tips för säkrare beten

Generellt gäller att försöka tillräcklig storlek på hagarna så att det finns tillräckligt med gräs för hästarna att äta så de kan välja bort mindre smakliga växter. Stödutfodra om hagen eller betet är hårt nedbetat. Lägg om eller så in mer gräs i betesvallarna.

Rensa bort stånds från hagarna och bränn växten.

Hägna in ekar där både blad och gröna ekollon är giftiga.

Ta bort tysklönn.

Ta bort alsikeklöver.

Ge inte hästar trädgårdsavfall, varken gräsklipp eller något annat.

Finns hagar intill äldre trädgårdar, parker eller lundar - kolla så inga giftiga trädgårdsväxter förvildats och spridit sig.

Lista över giftiga växter finns här.

Källor: SVA, SLU