facebooktwittermail d

Här är listan över giftiga växter

I de flesta fall väljer hästar bort giftiga växter. Men på ett magert bete kan de ändå välja att beta växter som kan orsaka förgiftning och njurskador. Här är listan över växter som alla hästägare bör se upp med.

Hästar betar i hage vid sjö.
Hästar är duktiga på att sortera bort sådant som de inte bör äta – men det finns undantag. FOTO: ROLF HÖJER / TT

Visst skulle det bli en fager bukett av stormhatt, stånds, korsört, fingerborgsblomma, alsikeklöver, odört och sprängört. Men det är sju sorter som varken hör hemma i en vas eller till häst.

Hästar är duktiga på att sortera bort sådant som de inte bör äta. Så länge det finns gott om bete eller vallfoder är också risken mindre att de ska välja något som är giftigt. Växter som är skadliga har också vanligtvis mindre smaklighet, ofta är det växter som i sig smakar bittert.

På senare år har vi allt oftare drabbats av torka med påföljd att gräset på vallar och betesmarker torkar och risken ökar för att djuren ska välja att beta även giftiga växter.

Läs också

Små mängder sprängört dödar

Det finns också undantag som är giftiga men smakliga. Dit hör den vintergröna idegranen, Taxus baccata, vanlig som häckväxt i våra trädgårdar. Den gillas av hästar men är mycket giftig och det krävs inte många gram för att döda en häst. Eller en ko.

Idegran taxus baccata
Idegran är vanlig som klippt häck i Sverige men se upp så ingen kastar in det avlippta i hästhagen. FOTO: MOSTPHOTOS

Bland de absolut giftigaste växterna finns också sprängört, som trivs i närheten av vatten, och där det krävs små mängder av roten för att döda en häst.

Sprängört
Sprängört, en av de giftigaste växter som finns. FOTO: GIFTINFORMATIONSCENTRALEN

Hur giftig en växt är kan variera för olika delar av växten. När det gäller just sprängört är roten den giftigaste delen. Även växtens olika utvecklingsstadier påverkar halterna av giftiga ämnen liksom om växten är färsk, ensilerad eller torkad. 
Vissa växter behåller sin giftighet även som ensilerat eller torkat grovfoder. Dit hör till exempel korsört som är mycket giftig på bete eller som hö men betecknas som skadlig när den finns i ensilaget. 

Andra annars ofarliga växter kan också bli giftiga när de ensileras eller torkas.

Läs också

Sprängört dödade kor

Andra växter kan skapa en utvärtes reaktion när hästar äter dem. Dit hör den rosavita alsikeklövern som är förhållandevis vanligt förekommande i landet. Växten orsakar fotosensibilitet, som är en ökad känslighet för ljus och kan ge hud- och leverskador hos häst. Förgiftningar orsakade av alsikeklöver har främst skett under fuktiga eller blöta betesförhållanden men mer än 20 procent alsikeklöver i hö eller ensilage kan också orsaka skador.

Alsikeklöver
Alsikeklöver kan ge hud- och leverskador hos häst. FOTO: LENA KARLSSON
Johannesört
Johannesört tillhör också den grupp av växter som kan orsaka ökad känslighet för solljus och fotosensibilitet. FOTO: LENA KARLSSON

Stånds breder ut sig

Stånds är en växt som breder ut sig allt mer och som alla hästägare bör se upp med. Normalt äter hästar inte stånds i färskt tillstånd men  djuren kan förgiftas via hö och ensilage. .Det gäller även nötkreatur. Även dess släkting korsört behöver tas bort om det finns på beten eller i hagar.

Stånds
Stånds FOTO: MOSTPHOTOS

Hundtunga är en växt som också betraktas som lika giftig som både stånds och korsört. Växten förekommer upp till Gästrikland och återfinns till exempel på betesmarker, gårdsmiljöer och skräpmarker.

Giftiga växter för häst

Här är listan över vanliga växter som kan vara giftiga för hästar. Bland de växter med högst risk för häst finns idegran och sprängört. Många växter är giftiga även för nötkreatur, får, getter och höns. På Sveriges Veterinärmedicinska Anstalt, SVA, finns mycket detaljerad information om varje växt.

Alsikeklöver - giftig

Belladonna - mycket giftig

Besksöta - mycket giftig

Brakved - giftig

Ek och ekollon - giftiga

Fingerborgsblomma - mycket giftig

Hundtunga - mycket giftig

Idegran - mycket giftig

Johannesört - giftig

Jätteloka - giftig

Kabbeleka - mycket giftig

Korsört - mycket giftig

Ormbär - giftig

Skelört - mycket giftig

Smörblomma - giftig

Sprängört - mycket giftig

Stånds - mycket giftig

Svinmålla - giftig

Sötväppling - giftig

Tysklönn - giftig

Vattenstäkra - mycket giftig

Åkerfräken - giftig

Ängssyra - giftig

Örnbräken - mycket giftig

I listan har flera giftiga växter inte tagits med då de uppges vara osmakliga för hästar.

Detaljerad lista med information om varje växt och risk för olika djurslag finns här.

Källa: SVA

Häst på bete bland smörblommor och gräs
Så länge det finns gott om bete så ratar hästar växter som smörblommor och andra arter som kan vara skadliga. FOTO: LENA KARLSSON

Tips för säkrare beten

Generellt gäller att försöka ha tillräcklig storlek på hagarna så att det finns tillräckligt med gräs för hästarna att äta så de kan välja bort mindre smakliga växter. Stödutfodra om hagen eller betet är hårt nedbetat eller om gräset torkat. Lägg om eller så in mer gräs i betesvallarna.

Rensa bort stånds från hagarna och bränn växten.

Stängsla bort ekar där både blad och gröna ekollon är giftiga.

Ta bort tysklönn.

Ta bort alsikeklöver.

Ge inte hästar trädgårdsavfall, varken gräsklipp eller något annat, för att undvika risken att ha fått med giftiga växtdelar.

Finns hagar intill äldre trädgårdar, parker eller lundar - kolla så inga giftiga trädgårdsväxter förvildats och spridit sig in i hagar och betesmarker.

Källor: SVA, SLU

Läs också

Se upp för den lömska tysklönnen

När vallfodret torkar bort: Här är alternativa grovfoder till häst

Hon löser foderbristen med urgammal metod

Växterna som kan förgifta kor