facebooktwittermail d

Farliga fynd i vattendrag

Höga halter av bekämpningsmedel från jordbruket har påträffats i Smedjeån och flera andra vattendrag i Halland.

Länsstyrelsen ser allvarligt på fynden och har beslutat att ta ytterligare prover i åar och enskilda brunnar, skriver Hallandsposten.

Erika Tollebäck, som gjort provtagningen, anser att resultatet är oroande eftersom vissa ämnen utgör en risk för både människor och djur om de sprids via dricksvattnet.

– Till exempel påträffades glyfosat, som förekommer i Roundup, i nästan alla prover på ytvattnet. En del av de undersökta substanserna är väldigt giftiga och påverkar ekosystemet, säger hon till tidningen.