facebooktwittermail d

Farhågor för fortsatta barkborreangrepp i Europa

Angreppen av granbarkborre i Sverige är små jämfört med Tyskland. Men Tyskland är å andra sidan bättre på att få ut sågad vara av sitt virke.