facebooktwittermail d

Fårsverige måste se upp

En ny och allvarlig klövsjukdom, smittsam digital dermatit, har diagnosticerats i en fårbesättning i Sverige. Och plötsligt ställs många saker på sin spets. Hur kom den dit? Hur kan vi förhindra att den sprider sig? Vems är ansvaret? Och vem betalar?