facebooktwittermail d

Delta i ATL:s enkät om rovdjursattacker mot boskap

Har dina får blivit attackerade av andra djur? Genom att svara på ATL:s enkät kan du bidra till att kartlägga hur många fårbönder i läsarkretsen som varit med om angrepp mot sina får.

Varje år betalar länsstyrelsen ut 2,5 miljoner kronor i ersättning till lantbrukare till följd av rovdjursangrepp.
Varje år betalar länsstyrelsen ut 2,5 miljoner kronor i ersättning till lantbrukare till följd av rovdjursangrepp. FOTO: MOSTPHOTOS

Varje år betalar länsstyrelsen ut 2,5 miljoner kronor i ersättning till lantbrukare till följd av rovdjursangrepp. 2018 angreps 401 tamdjur angreps av rovdjur och 383 av dessa var får. Men enligt SLU finns det ”tydiga kunskapsluckor” och för lite vetenskaplig grund för hur rovdjursangrepp på tamdjur ska förebyggas.

Den svenska attack mot får som väckt störst uppmärksamhet de senaste åren är angreppet på Molstaberg gård som i början av maj 2018 drabbades av flera vargattacker. 65 får dog och när ansökan om skyddsjakt inte beviljades meddelade Molstaberg att gårdens lammproduktion läggs ner. Efter en lång process stod det i februari klart att högsta förvaltningsdomstolen inte prövar LRF:s begäran om skyddsjakt.