facebooktwittermail

Fåravelsförbund vill samarbeta mer

Fåravelsförbundets ordförande Magnus Jönsson:

"Vi behöver komma närmare medlemmarna och arbeta tillsammans".

Magnus Jönsson, ordförande Fåravelsförbundet.
Magnus Jönsson, ordförande Fåravelsförbundet. FOTO: MARI NÄLSÉN

Samarbetsstrategier för att driva näringen framåt. Det är utmaningar som ligger framför Svenska fåravelsförbundet. Under Lammriksdagen i Sunne passade därför förbundsordförande Magnus Jönsson att skicka ut ett frieri till medlemmarna.

– Vi behöver knyta till oss personer som vill engagera sig, sa han.

Fåravelsförbundets viktigaste uppdrag är att driva näringen framåt, att öka, och sprida kunskap och utveckla branschen.

Många timmar

Förra året lade förbundsstyrelsens medlemmar ned omkring 5300 timmar på operativt arbete. Men nu vill de samarbeta med disktriken och skickade under förbundsstämman i Sunne ut en förfrågan.

– Det är ett frieri till er medlemmar, alla behövs för att vi ska kunna driva näringen framåt. Kom och engagera er tillsammans med oss. Har ni tankar och idéer, hör av er, vädjade Magnus Jönsson.

Olika grenar

Fåravelsförbundet har identifierat tio olika grenar där de arbetar i utskott. Det är till dem som det nu behövs fler som engagerar sig. De olika grenarna är avel, marknad och produktion, rovdjur, elitlamm, kommunikation, näringspolitik/branschpåverkan, skinn och ull, småskalig verksamhet, djurhälsa och utbildning. Varje utskott har en egen budget avsatt till verksamheten och tanken är att utskotten gemensamt ska få näringen att växa.

– Vi har en tydlig målsättning, att öka produktionen och alla behövs, om man så har 20 eller 200 tackor, sa Magnus Jönsson.