facebooktwittermail d

Faran för MRSA är inte över

Nio fall av MRSA har hittats hos svenska kor och ett hos gris.

Helle Unnerstad veterinär på SVA.
Helle Unnerstad veterinär på SVA. FOTO: SVA

ATL skrev tidigare i dag att MRSA-bakterier som är resistenta mot antibiotika har upptäckts hos 17 getter och får i Furuviksparken söder om Gävle. En första provtagning har även gjorts på vårdarna som sköter djuren, men det provsvaret är negativt.

Statens veterinärmedicinska anstalt (SVA), i samarbete med andra myndigheter och branschorganisationer, undersöker regelbundet prover för att övervaka om antibiotikaresistenta bakterier förekommer hos svenska djur.

- När det gäller grisar så är en typ, som inte är samma som den som nu hittats vid Furuvik, väldigt vanlig i många länder i Europa och över hela världen. Det är nästan en majoritet av grisbesättningarna som är positiva. Grisarna är inte sjuka utan bär på bakterien och så finns det en risk att de som jobbar med grisarna blir bärare också, säger Helle Unnerstad veterinär på SVA till ATL.

Ett fall hos gris

Helle Unnerstad berättar att i Sverige har det gjorts fem screeningsstudier där de har letat i olika delar av grispopulationen. Den senaste var på avelsbesättningar 2014.

– Där har vi inte hittat något förutom i ett enda prov 2010 från slaktgrisar, säger Helle Unnerstad.

– Vi tror läget är ganska bra men vi har inte letat sedan 2014. Vi vet också att den största risken att få in MRSA med grisar är handel med levande djur och vi importerar inte grisar till Sverige i någon större utsträckning. Vi importerar en del avelsdjur men de provtas i karantän så den smittvägen har vi på näringens eget initiativ försökt täppa igen.

Nio positiva fall i Sverige

Vad gäller kor undersöker SVA regelbundet mjölkprover som skickats in på grund av exempelvis höga celltal. Screeningen har pågått sedan 2010 och proverna är anonyma.

– Där har vi nio positiva fall i Sverige sedan 2010. I stort sett alla har vi hittat genom den pågående screeningen av mjölkprover. Då har vi plockat ut dem som är penicillinresistenta och gått vidare med dem för det är där det är störst risk att hitta MRSA.

Bara i ett av dem, från 2012, är det en känd besättning där hela besättningen var misstänkt och provtogs.

Bra i Sverige

Helle Unnerstad tycker att läget vad gäller MRSA hos lantbrukets djur är bra i Sverige jämfört med många andra länder.

Men det är fortsatt viktigt att motverka att bakterien sprids. Det görs bäst genom bra smittskyddsrutiner, försiktighet vid handel med djur och ansvarsfull användning av antibiotika.

– Jag tycker inte att det är någon risk för oro i Sverige men det är absolut inte en fråga som vi ska lämna därhän utan vi ska fortsätta hålla koll på grisarna och inte bara släppa frågan och säga att i Sverige är det ingen fara. Det som händer i andra länder, det händer förr eller senare även här.

Läs mer: Resistenta bakterier i djurpark