facebooktwittermail d

Inga fler mjältbrandsfall

Hittills har inga fler djur drabbats av mjältbrand på Omberg. Men än är inte faran över. Det fjärde fallet av mjältbrand vid Omberg inträffade på ett bete vid en gård några kilometer från Storpissan, där man tror de tre första djuren smittades, och från Renstadfällan där en ko dog.

Arkivbild.
Arkivbild. FOTO: MOSTPHOTOS

Djuren i de olika flockarna har inte haft kontakt med varandra och nu jobbar expertisen brett och förutsättningslöst för att spåra smittkällan.

– Internationellt har vi sett att det finns en ökad risk för nya fall inom en radie av cirka fem kilometer från ett mjältbrandsutbrott. Vi önskar att vi hittar lösningen på gåtan. Då kan vi minska spridningen och lära oss mer om hur fallen ska hanteras, säger veterinär Gunilla Hallgren vid Statens Veterinärmedicinska Anstalt, SVA.

Inga nya fall

Både djurhållare och jägare har uppmanats att vara vaksamma och rapportera misstänkta fall. Ett flertal har kommit in till Jordbruksverket men bara ett fall, ett rådjur, har rört Omberg.

– När veterinär kom till platsen visade det sig inte finns något kvar att ta prov på, säger Maria Cedersmyg, smittskyddshandläggare på Jordbruksverket.

Övriga fall har rört nötkreatur i bland annat Katrineholm, Linköping och Tidaholm. Samtliga prov har varit negativa.

– Vi har också tagit prov på nöt från Motala men där handlar det mer om att utesluta att det handlar om mjältbrand, säger Maria Cedersmyg.

Har vaccineras

Först nästa vecka kan risken för nya fall från Alvastra Kungsgård sägas vara över sett till inkubationstiden som kan vara upp till 14 dagar. För gården med det senaste fallet lär det dröja ytterligare någon vecka.

Samtliga djur på båda drabbade gårdarna har vaccinerats.

– Däremot har vi bedömt att det inte är akut att vaccinera mer djur, säger Maria Cedersmyg.