facebooktwittermail d

Fårägare saknade rovdjursstängsel – anklagas för att ha brutit mot Djurskyddslagen

Länsstyrelsen i Stockholm utreder om Molstabergs gård kan ha brutit mot djurskyddslagen – eftersom fårägarna inte satt upp rovdjursstängel mot vargen. "Man är skyldig att skydda sina djur från onödigt lidande", säger länsveterinär Andreas Johansson.

I sommar har ett 60-tal får på Molstabergs gård i Södermanland blivit rivna av varg. Ägarna har av länsstyrelsen uppmanats att skaffa rovdjursstängsel för att skydda djuren. Deras advokat Björn Aschan anser att myndigheten tolkar lagen fel.

– Länsstyrelsen tycker att djurskyddslagen ska tolkas som att alla fårägare är tvungna att sätta upp rovdjursstängsel så snart som de har blivit informerade om att vargen etablerat sig i deras närområde. Annars bryter man mot djurskyddslagens paragrafer 2 och 3, om att djuren inte ska utsättas för onödigt lidande, säger han.

Motsätter sig rovdjursstängsel

Ägarna har motsatt sig rovdjursstängsel eftersom de menar att stängslen skulle kosta miljonbelopp, även om de beviljas bidrag. Villkoren för bidragen är en annan stötesten.

Om länsstyrelsen går vidare med sina krav tänker fårägarna överklaga beslutet till förvaltningsrätten.

Svenska Fåravelsförbundet ifrågasätter om länsstyrelsens tjänstemän verkligen kan lagen.

– Vi ska stänga inne våra djur så att de inte skadar annans mark, egendom eller gröda, men vi är inte skyldiga att stänga andra djur ute, säger vice ordförande Gudrun Haglund Eriksson.

Medhåll av LRF

Hon får medhåll av Anders Råsberg, verksamhetsutvecklare på LRF och insatt i stängselfrågor, som säger att det inte står ett enda ord om rovdjur i den svenska djurskyddslagstiftningen.

– Rovdjursproblematiken var inte aktuell när lagen skrevs, och det är fel att i efterhand anpassa tolkningen till en ny situation.

Skäl att misstänka

I augusti gjorde Länsstyrelsen i Stockholm en djurskyddskontroll på gården i augusti på grund av vargangreppen. Nu utreder myndigheten om det kan finnas skäl att misstänka att ägarna har brutit mot djurskyddslagen, eftersom de inte skyddat sina djur med rovdjursstängsel.

De nattfållor och lapptyg som sattes upp på gården togs bort eftersom fårägarna upplevde att de varken hjälpte eller var funktionella med hänsyn till driften på gården.

Inte lämnat till polis

Ärendet har ännu inte lämnats över till polis och åklagare. Länsstyrelsen säger sig heller inte ha ställt något formellt krav på att fåren ska skyddas med rovdjursstängsel.

Hur kommer det sig att ägarna har uppfattat det som att ni redan har ställt krav på rovdjursstängsel?

– Det får stå för dem, säger länsveterinär Andreas Johansson.

Kan fårägare tvingas sätta upp rovdjursstängsel för att skydda sina djur mot vargattacker med hänvisning till djurskyddslagen?

– Det beror helt på situationen. Det är inte så att alla djurägare är skyldiga att sätta upp rovdjurstängsel. Men som djurägare är man skyldig att skydda sina djur från onödigt lidande eller sjukdom.

Förenas med vite

Om djurskyddsbrister upptäcks vid en djurskyddskontroll kan länsstyrelsen besluta om ett föreläggande. Detta kan ibland förenas med vite.

ATL har varit i kontakt med länsstyrelserna i Västmanland, Värmland, Dalarna och Örebro län, som säger att de hittills inte har ställt liknande krav på rovdjursstängsel.

Däremot betonar de att ärenden med rovdjursangrepp bedöms från fall till fall.