facebooktwittermail d

Får ersättning för björnriven bal

En person i Österfärnebo beviljas ekonomisk ersättning för balar som har blivit rivna av björn.

Länsstyrelsen i Gävleborg har beslutat att ersättning ska utgå med 450 kronor per förstörd bal, totalt 4 500 kronor för tio balar. Nivån har fastställts i samråd med Viltskadecenter.

En besiktningsman har konstaterat att skadorna på ensilagebalarna har orsakats av björn. Länsstyrelsen upplyser vidare om att varje näringsidkare har skyldighet att genomföra lämpliga åtgärder för att förebygga viltskador.