facebooktwittermail d

Grönt ljus för enorm solcellspark på sämre jordbruksmark

Storskaliga solparker kan godkännas på sämre jordbruksmark.

Det anser Länsstyrelsen i Östergötland som har gett tillstånd till en 90 hektar stor solpark.

Solparken Vikingen 1 tar upp 90 hektar mellan åkerholmarna på Vikbolandet.
Solparken Vikingen 1 tar upp 90 hektar mellan åkerholmarna på Vikbolandet. FOTO: SUNNA GROUP

Intresset för att bygga solparker på jordbruksmark är enormt. Över 10 000 hektar har anmälts för solparker till länsstyrelserna runt om i Sverige de senaste två åren. Och även i år fortsätter nya projekt att strömma in för prövning.

Men sedan Mark- och miljööverdomstolen i slutet av förra året sade nej till två mindre solparker på åkermark, riskerade den storskaliga utbyggnaden att utebli. Just nu prövar högsta instans den enorma solparken i Svedberga utanför Helsingborg. Rättsläget är inte helt klart ännu.

 På åkermark klass 4

Länsstyrelsernas solparkshandläggare har samverkansmöten regelbundet och diskuterar rättsfallen för att komma fram till en gemensam praxis. Men kanske blir det inte det totalstopp för solparker man kunde befara.

Ett projekt i Östergötland på 90 hektar har nu fått godkänt och vunnit laga kraft. Solparken Vikingen 1 kommer att ligga på åkermark klass 4 utspridd mellan åkerholmar på Vikbolandet utanför Norrköping.

– Den här marken har lite sämre klass, ger dåliga skördar och har problematik med översvämningar. Och då landade vi i att i det här specifika fallet så var det skäligt att säga ja, säger Emma Polder, naturvårdshandläggare på Länsstyrelsen i Östergötland.