facebooktwittermail d

Får betala tillbaka stöd efter arrendetvist

Hela gårdsstödet gick förlorat för familjen Östring efter en retroaktiv dom i en arrendetvist. Länsstyrelsens råd om hur stödansökan skulle hanteras under den pågående tvisten förvirrade.

När familjen Östring ansökte om gårdsstöd och miljöstöd 2006 var de rättmätiga arrendatorer till marken de begärde bidrag för. Det hade arrendenämnden slagit fast efter en tvist med markägaren.

Men markägaren ansökte också om stöd för marken, och plöjde dessutom upp den gröda Östrings sått.

– Vi meddelade länsstyrelsen att vi ville dra tillbaka stödansökningarna eftersom vi inte hade kontroll över marken längre. De kunde inte reda ut saken med sina jurister utan sa att vi väntar och ser vad som händer, säger Hans Östring som driver hjortuppfödning utanför Bjuv med sina föräldrar.

Ger inte sådana råd

På länsstyrelsen i Skåne kan man inte minnas att frågan ställdes. Men Göran Ekedahl på landsbygdsavdelningen säger att de inte kunde ha gett det råd som Hans Östring säger att de gav, eftersom de inte ger sådana råd.

Det svar de enligt Göran Ekedahl måste ha fått var att dra tillbaka ansökan om de var oroliga för hur arrendetvisten skulle sluta.

Oavsett vilket svar som gavs så betalade länsstyrelsen ut gårds- och miljöstöd till Östrings. Då hade markägaren överklagat arrendenämndens beslut.

Fastighetsdomstolen dömde i december 2006 till markägarens fördel och satte avslutet för arrendet till den 14 mars 2006, det datum då markägaren ursprungligen ville att kontraktet skulle upphöra.

Östrings överklagade fastighetsdomstolens beslut och först hösten 2008 vann domen laga kraft då Högsta domstolen inte gav prövningstillstånd.

Återbetalningsskyldiga

Plötsligt hade Östrings i två år brukat mark som inte var deras att förfoga över, och dessutom återbetalningsskyldiga för två år gamla stöd som de ansökt om, och tagit emot, i god tro.

Då den omtvistade marken var mer än 20 procent av den totala arealen krävde länsstyrelsen tillbaka hela gårdsstödet på runt 53 000 kronor, plus miljöstödet på strax över 4 000 kronor.

Östrings har också fått avslag på miljöstöd för 2007 och 2008 och gårdsstöden för de åren är under utredning.

Vill inte avråda

Göran Ekedahl tycker att det är svårt att svara på frågan vad Östrings skulle ha gjort för att undvika att bli återbetalningsskyldiga. Att ansöka om stöd först när tvisten nått vägs ände hade ju inte gått, även om Östrings fått rätt i högre instans. Göran Ekedahl vill inte direkt avråda från att söka stöd överhuvudtaget för mark som är föremål för arrendetvister.

– Vi har ju sagt "Ta med arealen i ansökan men var i så fall noga med att bevaka."

Hinna före

I princip kan felaktigheter i en stödansökan ändras hur långt som helst efter att ansökan lämnats in. Men om länsstyrelsen i en kontroll upptäcker felen är det för sent. Och en sådan kontroll kan ske när som helst från det att ansökan kommer in.

– Man måste hinna före länsstyrelsen, konstaterar Göran Ekedahl.

Återbetalningskraven har överklagats och länsstyrelsen har fått rätt i förvaltningsrätten och kammarrätten. Ärendet ligger nu för beslut om prövningstillstånd hos Högsta förvaltningsdomstolen.