facebooktwittermail d

Får 67 miljoner kronor för reservatet

Tommy Hegestrand stämde staten på 72 miljoner kronor sedan de erbjudit 26 miljoner för 4 000 tvångsinlösta hektar.

"Det har varit jobbigt i moderbolaget. Det var rättvist", säger en lättad Tommy Hegestrand till ÖP om ersättningen på 67,5 miljoner kronor för de nästan 4 000 hektar skogsmark som blivit naturreservat.
"Det har varit jobbigt i moderbolaget. Det var rättvist", säger en lättad Tommy Hegestrand till ÖP om ersättningen på 67,5 miljoner kronor för de nästan 4 000 hektar skogsmark som blivit naturreservat. FOTO: EMMA BERGSTRAND

ATL har tidigare rapporterat om Tommy Hegestrand, som 2011 köpte 4 700 hektar orörd skogsmark i Lofsdalen av Bergvik Skog. Men när han 2012 sökte avverkningstillstånd och började bygga en ny skogsbilväg gick länsstyrelsen in och gjorde ett interimistiskt naturreservat av 3 833 hektar, mot Tommy Hegestrands vilja.

Erbjöds naturvårdsavtal

För detta erbjöds han ett naturvårdsavtal på en halv miljon kronor per år. Det tyckte Tommy Hegestrand var för dåligt och stämde i stället staten på 72 miljoner kronor, baserat på värderingar av både Skogssällskapet och Bryggan. Staten svarade med att erbjuda 25,6 miljoner kronor. Ett motiv till den låga ersättningen var att det rörde sig om fjällnära skog. De inskränkningar som finns i brukandet där drar ned marknadsvärdet med minst 40 procent, resonerade staten.

Satt punkt

Men nu har Mark- och miljööverdomstolen som högsta instans satt punkt i frågan. De kommer inte ta upp ärendet till prövning och den tidigare domen från Östersunds Tingsrätt står därmed fast, rapporterar Östersunds-Posten. Tommy Hegestrands mark värderas av rätten till 54 miljoner kronor, vilket med gängse tillägg på 25 procent innebär att han tilldöms 67,5 miljoner kronor i ersättning. Han behåller också jakträtten på marken.

Skogen i Lofsdalen tillhörde tidigare de 5 procent som Bergvik satt av för naturvård. Enligt köpekontraktet betalade Tommy Hegestrand 1 krona för marken, men enligt honom själv fick han skogen genom köp av aktier av Bergvik i det nybildade bolaget Mellanåsen AB för 45 miljoner kronor, uppger Östersunds-Posten.