facebooktwittermail d

Fängelse efter nedgrävning av batterikross

Det farliga batteriavfallet grävdes ned i stora mängder i marken, där det utgjorde en påtaglig risk för både människors och djurs hälsa.

Nu döms flera personer av Göta hovrätt.