facebooktwittermail d

Stora förhoppningar på försök med fältkrassing

Öjebyn

Det finns stora förhoppningar om att kunna använda oljeväxten fältkrassing till att producera miljövänlig HVO-diesel. Nu odlas växten i försök på Hushållningssällskapets gård i Öjebyn i Norrbotten.