facebooktwittermail

Stora förhoppningar på försök med fältkrassing

Öjebyn

Det finns stora förhoppningar om att kunna använda oljeväxten fältkrassing till att producera miljövänlig HVO-diesel. Nu odlas växten i försök på Hushållningssällskapets gård i Öjebyn i Norrbotten.

Fältkrassing odlas i försök på Hushållningssällskapets gård i Öjebyn i Norrbotten.
Fältkrassing odlas i försök på Hushållningssällskapets gård i Öjebyn i Norrbotten. FOTO: BENGT EKMAN/NATURFOTOGRAFERNA/TT

Sedan ett år tillbaka ingår Agropark i Öjebyn utanför Piteå i ett projekt med fältkrassing som drivs från SLU i Alnarp. Den första veckan i juni 2019 såddes oljeväxten tillsammans med korn på två hektar. I september tröskades kornet och tanken var att den tvååriga fältkrassingen skulle övervintra för att kunna skördas nu i höst.