facebooktwittermail d

Fält med olika grödor ökar mångfalden

Mindre åkrar och fler olika grödor ökar den biologiska mångfalden. En internationell studie visar att de positiva effekterna blir lika stora som med bevarad ängsmark och blommande kantzoner.

– Små fält kan vara en nyckel för att bevara den biologiska mångfalden, säger Yann Clough, professor vid Lunds universitet.