facebooktwittermail

Fällde 31 träd på grannens tomt

En fastighetsägare på Muskö i Stockholms skärgård ville få sjöutsikt och mer sol på sin egen tomt och lät därför fälla 31 träd på grannens tomt. Nu ska fastighetsägaren tillsammans med trädfällaren betala 350 0000 kronor i skadestånd.

Motorsåg.
Fastighetsägaren och hans trädfällare ska tillsammans betala 350 000 kronor i skadestånd. Bilden kommer inte från det aktuella fallet. FOTO: DAVID LARSSON

Det var i september 2019 som träden fälldes, 29 tallar och två rödgranar.

Grannen vars fastighet träden stod på stämde fastighetsägaren som fällt träden på drygt 4,6 miljoner kronor i skadestånd. Fastighetsägaren i sin tur nekade till att ha instruerat trädfällaren att ta ner träden och valde att bestrida återanskaffningsvärdet som kvinnan bedömt. De träd som sågats ner hade, enligt honom, varit både gamla och självsådda.

Ska betala skadestånd

Målet avgjordes i Nacka tingsrätt. Där kom frågan om trädfällaren skulle anses solidariskt skadeståndsskyldig upp. Rätten konstaterade att han varit medveten om att avverkningen skulle ske på annan plats än på beställarens tomt, och godtagit uppgifter om att fastighetsägaren gett sitt godkännande.

Agerandet anses som vårdslöst och fastighetsägaren och hans trädfällare ska tillsammans betala 350 000 kronor i skadestånd. 

Kvinnan har överklagat domen till hovrätten, skriver Dagens Juridik.