facebooktwittermail d

Fällavgifterna är för höga

Kostnaderna för jägarna i form av statliga fällavgifter är för höga och måste minska – det är huvudbudskapet från Jägareförbundet i utredningen av älgförvaltningen.

Det är Näringsdepartementet som efterlyst synpunkter på utvärderingen av älgförvaltningen som Naturvårdsverket gjorde förra året. I sitt remissvar, där åsikter från länsföreningarna samlats in, skriver Jägareförbundet att förvaltningen visserligen är på väg i rätt riktning, men att kostnaderna är för höga.

Fällavgifterna varierar stort i landet. I Västerbotten kostar det 400 kronor för en vuxen älg. I Sörmland är avgiften 1 000 kronor, och i Kronoberg 900 kronor.

I sin utvärdering kom Naturvårdsverket fram till att älgförvaltningen inte är kostnadseffektiv. Jägareförbundet delar den uppfattningen och menar att länsstyrelsernas administrativa kostnader för älgjakten är för stora. I sitt remissvar föreslår förbundet också att länens viltförvaltningsdelegationer får ett större ansvarsområde.

Man vill även se en större samordning av IT-stödet för att kunna hantera flera arter samtidigt och föreslår att markägarens utslagsröst i älgförvaltningsgrupperna tas bort. Samrådsprocessen är central i älgförvaltningen men parterna är ibland ojämlika och markägarens utslagsröst kan vara hämmande för samverkan säger utredningen, heter det i Jägareförbundets remissvar.