facebooktwittermail d

Fåglar största hotet mot majsen

Skepparslöv

Beta utsädet mot svamp. Och håll koll på fåglarna. Annars kan majsfältet bli helt utan plantor. Som i vissa av parcellerna i Hushållningssällskapets försöksodlingar.