facebooktwittermail d

Fåglar i Dalarna ska hållas inne

Fjäderfän och andra tamfåglar i Dalarnas län ska tills vidare hållas inomhus på grund av risk för newcastlevirus, enligt ett beslut av Jordbruksverket.

Ytterligare fall av det virus som kan orsaka newcastlesjuka hos fjäderfä har påvisats hos vilda duvor i Ludvika, skriver myndigheten i ett pressmeddelande.

Sedan tidigare råder restriktioner i Avesta, Borlänge, Hedemora och Säter. Därför har Jordbruksverket beslutat om att restriktonsområdet nu ska omfatta hela Dalarnas län.

Ofarlig för människor


Fjäderfä och andra tama fåglar i detta område ska hållas inomhus. Viruset drabbar i första hand duvor och hönsfåglar och är inte farligt för människor.

Jordbruksverket uppmanar alla som håller duvor att kontrollera att de är vaccinerade mot paramyxovirus. Djurägare som misstänker newcastlesjuka är också skyldiga att kontakta veterinär.

Newcastlesjuka angriper fåglarnas nervsystem, andningsorgan och tarm. Den kan orsaka explosiva utbrott hos framför allt höns, kalkoner, fasaner, duvor och vaktlar. ATL.nu