facebooktwittermail

Fågelinfluensa: Hemvärnet rycker ut

Blå Stjärnan, Farmartjänst och Hemvärnet sätts in för att ta hand de avlivande fåglarna.

Joel Rehnholm, militär insatschef på Livkompaniet.
Joel Rehnholm, militär insatschef på Livkompaniet. FOTO: KARL-EVERT BORG/HEMVÄRNET

Just nu pågår en omfattande insats med hemvärnssoldater från Södermanlandsbataljonen då 50 000 avlivade höns ska tas om hand på uppdrag åt Jordbruksverket ur de två stallarna på värphönsanläggningen Bärsta Gård.

- Allt har fungerat väldigt bra. Vi har i princip tömt första huset och räknar med att bli klara med stall två under eftermiddagen. Flyter allt på räknar vi med att det tar cirka fem timmar, säger Thomas Svensson, som var insatsledare under torsdagen.

Hemvärnet är där med 20-tal personer

Utöver Blå Stjärnan och Farmartjänst finns även Hemvärnet på plats med ett 20–tal personer.

- Det är 50 000 avlivade höns, som vi med säckar tar ut till en container. Allt går enligt plan. Det är ett lite annorlunda jobb för oss men det är roligt att kunna bistå, säger Joel Rehnholm, militär insatschef på Livkompaniet.

Rökdykare gick in

Efter det att gasen sprutats in i djurstallarna skickade räddningstjänsten in en rökdykare för att kontrollera att avlivningen hade fungerat. Efter vädringen gick rökdykaren in igen för att göra mätningar för att bekräfta att det var ofarligt för övrig personal att gå in i byggnaderna.

När de döda djurkropparna är borttagna följer nästa steg som är sanering av djurstallarna. Anticimex var på plats på fredagen för att tillsammans med insatsledare från Jordbruksverket undersöka hur snart arbetet kan påbörjas.

Läs mer: Det var så många döda höns att det inte gick att räkna

Läs mer: Nu ska 50 000 höns avlivas

PREMIUM. Nyckfulla konsumenter kan förvärra efter fågelinfluensa