facebooktwittermail d

”Ett år med Özdemir: Grönt snack men lite verkstad?”

Den tyska jordbruksministern håller en betydligt mer nedtonad profil än tidigare, skriver Erik Thyselius.

Tysklands jordbruksminister Cem Özdemir (Bündnis 90/Die Grünen), under en bondedemonstration i Saxen-Anhalt under 2022. FOTO: KLAUS-DIETMAR GABBERT/TT

Detta är en ledartext. Det innebär att den speglar ledarsidans uppfattning i en fråga. Läs mer om ATL:s publicistiska målsättning här.

Utblick är ledarsidans vinjett för skrivna utblickar. Här skriver gästande eller fasta skribenter från nära och fjärran för att vi ska lära oss mer om världen.

Det har gått drygt ett år sedan Die Grünens Cem Özdemir tog över som jordbruksminister i Tyskland. Då var de gröna ambitionerna stora. En ny djurskyddslagstiftning skulle tas fram, stora satsningar på de ekologiska jordbruken sjösättas, en livsmedelsstrategi presenteras och artskyddet stärkas.

Facit? En färsk rapport från jordbruksdepartementet lovprisar Özdemirs insatser, men så tillhör det också spelets regler. Från jordbrukarnas sida är man inte lika imponerade.

Tidningen Agrarheute (14/12) listar några av förbundsregeringens viktigaste frågor och hur väl de har uppnåtts. Förslaget om obligatorisk ursprungsmärkning av fläskkött har visserligen röstats igenom i både förbundsdagen och förbundsrådet. Gott så.

Men det ska snarare tolkas som att de folkvalda är tacksamma över att frågan överhuvudtaget rör på sig. Det annonserade omställningsstödet till gårdar som vill förbättra sitt djurskydd lämnas fortfarande ofinansierat. En betydligt större fråga som därför med hög sannolikhet inte kommer att lösas ut under kvarvarande mandatperiod.

Rysslands invasion av Ukraina och inflationen i dess spår har därtill skickat upp priserna på ekomat rejält. En nesa för Özdemirs mål om att 30 procent av all mat som konsumeras i Tyskland ska vara ekologisk.

Livsmedelsstrategin, också den högaktuell med anledning av Rysslands krig, gick på ett stort bakslag i höstas då den tyska motsvarigheten till Livsmedelsföretagen (Lebensmittelverbandes Deutschland) valde att hoppa av. Motiveringen: man ville inte agera ”alibi” i en process som redan på förhand var bestämd av politikerna. Beskedet kom några timmar efter att jordbruksministeriet på Twitter skrivit att ”Framtiden är växtbetonad” (ty. ”Pflanzenbetont in die Zukunft”).

Erik Thyselius skriver om tysk politik i ATL. FOTO: PRIVAT

Men Özdemir får också visst beröm av Agrarheute för att ha tagit ställning mot ”bondeföraktet” (ty. ”Bauern-Bashing”) i samband med Die Grünens partidag i Bonn förra året. En markering som väckte kritik från klimatgrupper.

Överlag präglas Özdemirs första regeringsår av mer snack än verkstad. Själv håller han en betydligt mer nedtonad profil än tidigare. Orsaken? 2026 är det delstatsval i Özdemirs hemmaort Baden-Württemberg. Ministerpresident Winfried Kretschmann (Die Grünen) har sagt att han inte tänker ställa upp för omval. Bedömare pekar ut jordbruksministern som en given efterträdare.

Det kan tänkas ha haft en allmänt dämpande effekt på de mest långtgående policyförslagen från grönt håll. Baden-Württemberg är en konservativ delstat där jordbruket spelar en viktig roll.

Till de tyska böndernas smala lycka, frestas man säga.