facebooktwittermail

Skarp kritik mot Skogsutredningen

Skogsutredningen har mötts av hård kritik från alla håll. Men flera aktörer hoppas ändå att den kan bli en utgångspunkt för att minska konflikterna i skogen.

Medan företrädare för skogsbruket anser att Skogsutredningen har slagsida mot biologisk mångfald och ytterligare begränsningar för skogsproduktion, tycker miljörörelsen tvärtom att den biologiska mångfalden offras för ökad produktion.