facebooktwittermail

Få missnöjda med rekordstor omarrondering

Mindre än 1 procent av de berörda sakägarna valde att överklaga den rekordstora omarronderingen Stora Tuna, som omfattar större delen av Borlänge kommun.

Skiftesgränser före omarronderingen Stora Tuna i orange och efter i lila.
Skiftesgränser före omarronderingen Stora Tuna i orange och efter i lila. FOTO: LANTMÄTERIET

För en månad sedan tog Lantmäteriet beslut i det som kan ha varit deras största ärende någonsin, omarronderingen Stora Tuna på 24 000 hektar. När överklagandetiden gick ut förra veckan visade det sig också att de allra flesta verkar nöjda. Av totalt 1 500 sakägare har ett tiotal valt att överklaga till Mark- och miljödomstolen vid Nacka tingsrätt.