facebooktwittermail d

Över 100 kontrollbesök i år på Blekinges minkgårdar

UPPDATERAD

Bara en minkgård har inspekterats av länsstyrelsen i Blekinge - övriga kontroller är desto fler.

Över 100 kontrollbesök har gjorts av Jordbruksverkets distriktsveterinärer och utbildade etologer i år på minkgårdarna i Blekinge. Men länsstyrelsen bara gjort en inspektion i Blekinge.
Över 100 kontrollbesök har gjorts av Jordbruksverkets distriktsveterinärer och utbildade etologer i år på minkgårdarna i Blekinge. Men länsstyrelsen bara gjort en inspektion i Blekinge. FOTO: MARCUS FRENNEMARK

Förra året inspekterades mer än en tredjedel av landets minkgårdar av respektive länsstyrelse. I år har den siffran sjunkit. I minklänet Blekinge finns hälften av landets minkgårdar, mellan 35 och 40 stycken, men länsstyrelsen har bara gjort ett djurhälsobesök.

- Vi har ett antal anmälningsärenden som kommer in varje år. Vi ligger mellan 250 och 300 ärenden som kommer in. Anmälningsärenden har ökat och de tar tid, säger Anette Andersson, avdelningschef för djurskydd på länsstyrelsen i Blekinge till P4 Blekinge.

Mest kontrollerade näringen

Minkbranschen själva vill dock nyansera bilden som målas upp.

Johan Dalén, vd för Svensk Mink, förtydligar för ATL att P4 Blekinges inslag handlar om att länsstyrelsens kontroller på länets minkgårdar har minskat under 2016.

- I det sammanhanget är det viktigt att framhålla att minknäringen faktiskt är den mest kontrollerade av våra olika djurnäringar. Hittills i år har, bara i Blekinge, över 100 kontrollbesök gjorts av Jordbruksverkets distriktsveterinärer och utbildade etologer - inom kontrollprogrammet Minkhälsan, som branschen själva tog initiativ till för sex år sedan, säger Johan Dalén, vd för Svensk Mink till ATL.

- Länsstyrelsens besök är vårt viktigaste kvitto på att vi sköter djuren på bästa sätt, och därför välkomnar vi förstås alla besök vi kan få. I den bästa av världar skulle länsstyrelsen ha möjlighet att besöka gårdarna lika ofta som Distriktsveterinärerna gör, en gång i kvartalet, men vi har full förståelse för att det varken finns tid eller ekonomiska resurser för det, säger Johan Dalén.

Orosanmälningar ökar

Johan Dalén berättar vidare att antalet anonyma orosanmälningar om hundar, hästar och andra sällskapsdjur har ökat vilket gör att planerade djurskyddskontroller inte hinns med i tillräcklig grad.

Enligt länsstyrelsen i Blekinge kom det förra året in mellan två och trehundra sådana anmälningar, vilket naturligtvis drabbar besöken hos gris-, mink-, mjölkbönder och andra djurhållare.

- Med begränsade resurser gäller det att disponera dem så bra som möjligt. Då tycker jag inte att det är orimligt att man väljer att prioritera gårdar och näringar som man inte besökt på länge, framför gårdar som man vet redan får minst fyra besök per år - och som näring sammanlagt över 100 besök årligen. Även om vi gärna hade haft fler besök, har jag mycket stor förståelse för om man resonerar så, säger Johan Dalén.