facebooktwittermail d

Få kvinnor vill jobba i skogsbranschen

Knappt var fjärde kvinna vill arbeta i skogsbranschen, men bland män är intresset nästan dubbelt så högt. Det visar en ny Sifoundersökning som har genomförts på uppdrag av Skogssällskapet.