facebooktwittermail d

Ylva Persson: ”För få gårdar har en beredskapsplan”

Handen på hjärtat, hur ser det ut på din gård, frågar sig Ylva Persson i en krönika.

Bondgård med tillhörande byggnader framför en stormig himmel
Förberedd på storm? FOTO: TORE HAGMAN/TT

Detta är en ledartext. Det innebär att den speglar ledarsidans uppfattning i en fråga. Läs mer om ATL:s publicistiska målsättning här.

Om krisen eller kriget kommer. Så heter den broschyr som MSB, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, skickat ut till alla hushåll i Sverige. Den ska hjälpa oss att bli bättre förberedda på ”allt från allvarliga olyckor, extremt väder och IT-attacker till militära konflikter”.

I broschyren finns bland annat tips för din hemberedskap med checklistor på sådant som är bra att ha hemma inför en kris. Jag ska ärligt säga att jag inte har haft någon som helst beredskap för en krissituation utan tänkt att ”det löser sig”. Vi är nog många privatpersoner som tänkt så, men tyvärr är det nog också många företag som kommer att stå mer eller mindre handfallna vid en större kris.

Handen på hjärtat, hur ser det ut på din gård? Har du en beredskapsplan?

Vad gör du när det inte går att få el till din mjölkgård eller när mjölkbilen slutar komma? Kan du evakuera dina grisar vid en storbrand i området? Hur klarar dina tackor en het sommar med foder- och vattenbrist? Och i det värsta scenariot, vad gör du om kriget kommer?

Det finns olika sätt att förbereda sig. Ett är att utgå från den egna produktionen och försöka hitta lösningar utifrån den befintliga verksamheten. Det kan till exempel handla om att i förväg ha kontakt med evakueringsgårdar (det finns många tomma ladugårdar i vårt land) eller att ha en plan för alternativa fodermedel och beten.

Ett annat sätt att förbereda sig är att investera i beredskap. Kanske anlägga en damm som vattenreserv eller att installera solceller. På lång sikt kanske man ska fundera på alternativa djurslag, raser eller produktionsformer som kan komplettera eller rentav ersätta din befintliga verksamhet.

Det har dock visat sig att alldeles för få gårdar har en krisberedskapsplan. Och det måste vi ändra på! Ta hjälp av dina rådgivare för att ta fram handlings- och beredskapsplaner skräddarsydda för din gård. Det finns också mycket stöd att få från universitet och myndigheter.

SLU har till exempel tagit fram en handlingsplan för åtgärder vid torka, där du ska vara beredd att agera redan när vallens förstaskörd ser ut att bli otillräcklig. Växa kommer i höst ut med en broschyr om åtgärder vid extrem torka, värmestress och brand. Vi på SVA har också mycket kunskap om hur god djurhälsa och gott smittskydd kan upprätthållas vid såväl ”fred” som vid en kris.

För att vara beredda om krisen eller kriget kommer kan vi inte bara förlita oss på att samhället ska ta allt ansvar. Privatpersoner och enskilda företag måste planera för hur det egna hushållet och verksamheten ska fungera om det värsta händer. Som MSB skriver: Om du är förberedd bidrar du till att hela landet bättre kommer att klara en svår påfrestning.

Ylva Persson

Ylva Persson är biträdande statsveterinär på Statens veterinärmedicinska anstalt.