facebooktwittermail d

Få förelägganden om inventering efter skärpt artskydd

Skogsstyrelsens skärpning av artskyddet väckte starka reaktioner från de flesta håll. Men efter fyra månader är det bara någon promille av anmälda avverkningar som ålagts omfattande inventeringar.