facebooktwittermail d

Få fångade borrar men fortsatt risk för skador

I veckans tömning av Skogsstyrelsens barkborrefällor var många helt tomma. Men risken för skador finns kvar.

Granbarkborre på vindfälle.
Granbarkborre på vindfälle. FOTO: DAVID LARSSON

I Skogsstyrelsens svärmningsövervakning av granbarkborrar töms fällorna varje måndag. Antalet fångade borrar har den här veckan gått ned och i de flesta fällor var det från noll upp till några tiotal barkborrar, att jämföra med tidigare fångster på flera tusen per fälla.

Så sent som i förra veckan varnade dock Skogsstyrelsen för att den nya generationen nu har börjat lämna träden. Därmed ökar risken för nya skador på skog. Barkborrarna angriper såväl vindfällen, avverkade träd som stående skog och Skogsstyrelsen uppmanade då skogsägare att söka efter nya angrepp och att upparbeta och transportera bort dem så snart som möjligt.