facebooktwittermail d

Få brister bland växtskyddsmedel

Bara drygt två procent av växtskyddsmedel som säljs i Sverige har brister.

Många av de växtskyddsmedel som säljs i Sverige lever upp till kraven i lagstiftningen. Arkivbild.
Många av de växtskyddsmedel som säljs i Sverige lever upp till kraven i lagstiftningen. Arkivbild. FOTO: OLA JENNERSTEN/TT

Att de flesta växtskyddsmedel lever upp till kraven i lagstiftningen visar Kemikalieinspektionens kontroller från 2018 till 2020.

”En förklaring kan vara att distributörer av växtskyddsmedel har hög kunskap om produkterna genom de utbildningar som krävs för att få sälja växtskyddsmedel”, säger Eva Rackow, inspektör på Kemikalieinspektionen, i ett pressmeddelande.

”Se till att medlen är godkända”

Kemikalieinspektionen har analyserat 87 av de cirka 380 växtskyddsmedel som är godkända i Sverige. Medlen som undersöktes är de som säljs mest och motsvarar tillsammans nästan 50 procent av vad som säljs i Sverige under ett år.

Växtskyddsmedel med brister är olagliga.

”Om ett växtskyddsmedel har brister kan det i vissa fall innebära risker för människor, djur och miljö. För enskilda lantbrukare kan det vara svårt att se om ett medel är olagligt, men man ska alltid se till att de växtskyddsmedel man använder är godkända av oss och att följa användningsvillkoren för medlet”, säger Eva Rackow.

SE OCKSÅ: ATL TV Säkrare hantering av växtskyddsmedel med slutna system: