facebooktwittermail

Få avverkar trots barkborrehot

Trots det allvarliga barkborrehotet i mellersta Norrland har det kommit in anmärkningsvärt få avverkningsanmälningar.

Skogsstyrelsen är förvånad över att det inte kommit in fler avverkningsanmälningar i mellersta Norrland, där riktigt allvarliga angrepp av granbarkborre är på gång.

Väldigt bråttom


En anmälan måste komma in sex veckor före en eventuell åtgärd i skogen. Även för avverkning av träd angripna av granbarkborre.

- Nu är det väldigt bråttom. Jag bedömer att skogsägare måste göra sina avverkningsanmälningar innan mars utgång, säger Niklas Åberg, skogskonsulent på Skogsstyrelsen i Södra Västernorrlands distrikt i Sundsvall.

Trots att cirka 14 000 skogsägare har fått information om det allvarliga läget och att Skogsstyrelsen och övriga i branschen har ordnat många skogsägarträffar i bekämpningsområdet är det fortfarande dålig fart på avverkningsanmälningarna.

- Jag hade räknat med att få in åtminstone 50 procent fler anmälningar hittills i år. Men vi har inte sett någon ökning alls.

- Ett normalår kommer det kanske in avverkningsanmälningar på 1 200, 1 300 hektar. Nu hade vi räknat med att det skulle komma in för närmare 2 000 hektar.

Händer inget


Sundsvall, Ånge, Timrå, Härnösands, Kramfors, Sollefteå, Bräcke och Ragunda kommuner har utnämnts till bekämpningsområde, även om angrepp har hittats även i angränsande områden.

- I hela bekämpningsområdet anordnas det drygt 20 skogskvällar, men det händer ingenting. Skogsägarna verkar inte ha varit ute och tittat så mycket som vi hade hoppats.

Niklas Åberg påpekar att det gäller att vara ute i god tid också för att få tillgång till avverkningsmaskiner.

- Man kan inte stå och vänta till slutet av april maj och då komma på att man behöver hjälp. Då kanske det inte finns lediga resurser att ta till.

Titta till


Är man sent ute och har begränsade skador kan det bli svårt att få hjälp. Skogsstyrelsen kommer att verka för att de områden som har värst skador ska prioriteras vid avverkningar.

- Jag vill uppmana skogsägare att gå ut och titta till fastigheten, så de vet hur det ser ut i den egna skogen. Och om det är behov av att utföra åtgärder ska man anmäla avverkning till oss direkt och sedan höra sig för med virkesköpare eller någon annan som kan hjälpa till med avverkning, säger Niklas Åberg. Härje Rolfsson