facebooktwittermail d

Ändrade rutiner kan rädda plantorna vid extremväder

Att sprida ut planteringssäsongen och att om möjligt anlägga våtmarker som kan fungera som vattenmagasin och jämna ut vattenflöden kan vara två åtgärder för att möta torka och skyfall i skogsbruket.

Extremväder kan kräva nya åtgärder vid plantering, enligt ATL:s skogsexpert.
Extremväder kan kräva nya åtgärder vid plantering, enligt ATL:s skogsexpert. FOTO: JOHAN GUNSÉUS/TT

Våren och sommaren i början med torka och knappt något regn. För att sedan övergå till extrema regn på sina håll och med stora vattenflöden. Vad kan man som markägare göra för att förbereda sig för detta? Har själv planterat i år som jag hoppas klara sig!

Veine Gustavsson, Jönköping

Hej Veine!

Torkan i våras stressade både skogsägare och lantbrukare. Det var nog flera som fick upp minnesbilderna från 2018 när torkan varade långt in på hösten. Redan någon vecka innan midsommar kunde jag se att många träd inte mådde bra. Vi har själva ett antal tallar som dött i sommar. Bör dock tilläggas att dessa står på bergig och torr mark. Torkan har tyvärr även gynnat granbarkborrens härjningar.

Våren innebär oftast  planteringssäsong och många har kanske som en vana att plantera så snart det är möjligt när tjälen gått ut jorden. Det är vanligt att undvika plantering när det är som varmast och torrast, i alla fall i södra Sverige. I år är det på många håll de sena planteringar som har klarat sig bäst i och med den regniga juli. Så visst kan man funderar på att plantera lite senare. Men det brukar vara svårt att pricka vädret till 100 procent. Har man större arealer man ska plantera kanske man ska sprida ut planeringen över en längre tid för att gardera sig bättre. En fördel med att plantera lite senare på säsongen är att marken är varmare och plantan och rotsystemet kommer igång snabbare.

Vid skyfall är ju risken för översvämning stor. Här gäller det att regelbundet se över om det finns diken på fastigheten som behöver rensas. Det är också väldigt viktigt att hålla vägkanter och diken i bra skick så att vattnet kan rinna undan och minimera skador på vägen. Det är oftast lönsamt med bra vägar vid avverkning. 

Har man områden som är lämpliga för att skapa våtmarker kan det vara en möjlighet för fastigheten. Dels för att skapa livskraftiga miljöer för växter och djur, dels för att dessa områden kan fungera som vattenmagasin, både vid torka och stor nederbörd och på det sättet skapa en större jämnhet i vattenflöden. 
Här finns flera duktiga konsulter i landet som man kan ta hjälp av och hitta lösningar som är bäst för dig och din fastighet.

Som vanligt så är planeringen och besök på fastigheten viktigt för att ta rätt beslut och att fastigheten genererar det du vill med ditt ägande. Men innan du ger dig ut kan du alltid kolla på olika digitala karttjänster. Där kan du se vattenkarta, historiska kartor samt mycket annat som kan vara stöd i att fatta rätt beslut för framtiden.

Carl Johan Moberg

Marknadschef Virkesbörsen

Ställ din fråga till våra experter!

ATL:s experter svarar på dina frågor inom olika ämnen. Skicka in din fråga du också!

Anna Törnfelt och Ann-Marie Paulsson, företags- och ekonomirådgivare på Hushållningssällskapet Gotland respektive auktoriserad redovisningskonsult HIR Skåne, svarar på frågor om din och företagets ekonomi. Mejla till: Ekonomicoach@atl.nu

Carl Johan Moberg, marknadschef på Virkesbörsen, svarar på frågor om skogsskötsel och virkesaffärer. Mejla till: Skogsexperten@atl.nu

Lisa Kylenfelt, jurist på Ludvig & co, svarar på dina frågor om juridik. Mejla till: Juristen@atl.nu

Mattias Norrby, forskningschef på Stiftelsen Lantbruksforskning, svarar på dina frågor om vegetabilier och animalier, företagande, energi och biomassa samt klimat och miljö. Mejla till: Lantbruksfragan@atl.nu

Lovisa Nellevad, jurist med inriktning på arbetsrätt på Gröna arbetsgivare, svarar på frågor om kollektivavtal, anställningskontrakt och andra arbetsrättsliga frågor. Mejla till: Arbetsratt@atl.nu

Här hittar du alla frågor under avdelningen Fråga experten