facebooktwittermail d

Extra stöd till äggproducenter i norr

Nu kommer fler äggproducenter i norr kunna ta del av krisstödet, meddelar regeringen. 

Ägg.
Stödet betalas ut i samband med att nya höns sätts in i stallarna för äggproduktion och kommer sträcka sig över 1,5 år. FOTO: ANN-KATRIN ÖHMAN

Regeringen inför ett stöd på en halv miljon kronor till äggproduktion i norra Sverige.