facebooktwittermail d

Exportmöjligheter för svenskt naturbete

Brösarp

I ett forskningsprojekt i Skåne tittar man på hur unghästar utvecklas av att beta i kuperad terräng. Projektet har fått internationell uppmärksamhet och andra länder vill skicka blivande tävlingshästar på sommarbete i den svenska naturen.