facebooktwittermail d

Exporten ökar av trävaror

Trävaruexporten ökar, men priserna går ner, visar ny statistik.

Den svenska exporten av sågade och hyvlade barrträvaror steg med 6,5 procent under perioden januari till juli i år, jämfört med motsvarande period i fjol. Exporten under juli månad var 7 procent högre än i juli förra året, enligt statistik från SCB som branschorganisationen Skogsindustrierna sammanställt.

Exportvolymen till Europa, Asien, Amerika och Australien har ökat medan exporten till Afrika var i stort sett oförändrad under januari till juli i år, jämfört med motsvarande period förra året.

Exportpriserna på trävaror gick däremot ner med 3 procent i juli jämfört med juli månad i fjol medan de var oförändrade under årets sju första månader jämfört med motsvarande period 2014.

Prisnedgången är störst på sågad furu, som gick ned med 7 procent under juli månad och med 2 procent under perioden januari till juli.