facebooktwittermail d

Export av ägg underlättas

Undantag görs för att ge svenska producenter en chans att ersätta ukrainska ägg.