facebooktwittermail d

Experten: Skapa blandskog för att säkra framtida bestånd

Riskerna med tall har ökat under senare år i hela Norrland. Älgskador är fortfarande det största problemet i ungskogen, men skador av törskatesvamp får varje år allt större betydelse.