facebooktwittermail d

Experten om nya fästingarten: "Liten risk för smittspridning"

En ny fästingart som trivs i betesmarker har påträffats i Skåne. Nere i Europa sprider den en dödlig hundsmitta.

[STOR]

- Det finns väldigt liten risk för smittspridning, säger Anders Lindström, insektsexpert vid SVA.
- Det finns väldigt liten risk för smittspridning, säger Anders Lindström, insektsexpert vid SVA.

Fästingen heter brokig hundfästing och har nyligen hittats i Sverige. Hittills har fyra exemplar fångats och skickats in till Sveriges Veterinärmedicinska Anstalt, SVA. De upphittade fästingarna har hittats i Kullen, Tommelilla och Falsterbo i Skåne, och den fjärde påträffades på en hund i Dalarna som nyligen hade varit i Frankrike.

Kan bära på parasit

Fästingen tros ha spridit sig från Östeuropa och successivt tagit sig längre och längre norrut på grund av mildare klimat. Det rapporterade Ekot tidigare i veckan. Det som oroar mest med den brokiga hundfästingen är att den kan bära på en parasit som kan orsaka sjukdomen babesios på hund, en sjukdom som kan vara dödlig. Det finns även andra smittor som fästingen kan bära på. Men Anders Lindström, forskare på SVA, tycker inte att man ska vara orolig.

– För att sjukdomen ska spridas måste den finnas i miljön. Det kräver att den här fästingen biter ett djur som har smittämnet i sig, att den infekteras och sedan kan sprida det till nästa djur. Men vi har aldrig hittat detta i Sverige. Det måste finnas en massa smittade djur för att det ska bli någon transmission eller spridning från den här fästingen, säger han.

Trivs i betesmarker och på åkrar

Brokig hundfästing trivs bra i betesmarker och åkermark, till skillnad från många svenska fästingarter som föredrar skogen.

– Det är klart att om den trivs i betesmarker kan den bita fler tamdjur, samtidigt är de i ett extremt numerärt underläge som fästingart. Det finns uppskattningsvis flera miljarder fästingar i Sverige och flera av våra svenska arter kan ju smitta oss med TBE och borrelia, säger Anders Lindström.

"Många hatar fästingar"

[BILD]

Den här nya fästingarten har ändå fått stort medialt utrymme. Vad tror du det kan bero på?

– Det finns nästan någon oresonligt hat mot fästingar. Det gör att det kan bli svårt att få det balanserat när det rapporteras om dem, säger Anders Lindström och skickar med en uppmaning:

– Men om folk hittar fästingar som de undrar över - stoppa dem i en försluten burk eller ett rör och skicka in dem till SVA. Det blir vi bara glada för.

LÄS MER: Fästingar skrämmer svenskar från skogen …

LÄS OCKSÅ: Älgflugor plågar älgar

LÄS OCKSÅ: Ekoförsäljningen bromsar in

Kan orsaka babesios hos hund

Babesios förekommer normalt inte i Sverige eftersom infektionen sprids med fästingar som inte finns i vårt land (bland annat den bruna hundfästingen). För att en hund skall bli infekterad måste den därför vistas i länder där denna fästing förekommer, vilket den gör i ett flertal länder i Europa. Ett möjligt undantag finns och det är om en hund fört med sig infekterade bruna hundfästingar in till inomhusmiljöer i Sverige.

Källa: Sva.se