facebooktwittermail d

Ex-kommissionär får nobben av EU-domstolen

Mutanklagade John Dallis avgång hanterades korrekt av EU-kommissionen, slår domstolen fast.

John Dalli var kommissionär med ansvar för bland annat folkhälsa, konsumentfrågor och djurskydd när EU:s antikorruptionsbyrå, Olaf, fann att han haft inofficiella möten med tobaksindustrin utan hans eget direktorats kännedom.

Säger sig vara oskyldig

Det fanns uppgifter om att han skulle haft kännedom om att en landsman erbjudit Swedish Match förändringar i EU:s tobakslagstiftning mot betalning.

John Dalli har hela tiden hävdat sin oskuld, men avgick i oktober 2012. Enligt John Dalli själv tvingade EU-kommissionens dåvarande ordförande, José Manuel Barroso, bort honom genom att vid ett möte inte ge honom några andra alternativ än att säga upp sig. Det skulle vara emot EU:s regler.

Ger kommissionen rätt

EU-kommissionen har vidhållit att José Manuel Barroso vid mötet bara lade fram vilka valmöjligheter John Dalli hade. Han kunde antingen avgå frivilligt, eller vägra, vilket skulle leda till en formell begäran om uppsägning från Barroso.

EU-domstolens andra instans ger, liksom den första, kommissionen rätt.