facebooktwittermail d

EU:s tvära vändning om antibiotikan - ska även gälla vid import

Ett stort steg har tagits för minskad antibiotikaanvändning i EU. Det blir ett stopp för att behandla produktionsdjur i förebyggande syfte. Gruppbehandling med antibiotikapreparat ska minska kraftigt. Även kött som importeras till unionen ska omfattas av de hårdare EU- reglerna.