facebooktwittermail d

Lägre krav på skogsbruket i förslag för hållbarhetskriterier

Kriterierna kommer dock att skärpas med tiden, lovade EU-kommissionen när det officiella taxonomiförslaget presenterades.